20240408

Dzień 3 – Podlasie i powrót

770km

Śniadamy

Kolejna cerkiew

Okolice Twierdzy Osowiec

Tykocin

Korczew

Filmowe podsumowanie dnia

Previous Day                   First Day