20221027

Polska i Czechy 27.10.2022 – 460km

Kopice

Czechy

Czechy cd.

Rejviz

Droga 44

Polska