20221012

Dzień 4 – 380km

Czeskie śniadanie

Już Szczeliniec

Podsumowanie

Filmowe podsumowanie dnia

Previous Day                   First Day