20230802

Dzień trzeci – 530km

Bieszczady

Góra Szybowcowa – Bezmiechowa

Bieszczady

Cisna Siekierezada

Cerkwie

Pomnik księcia Laboreca

Kolejna cerkiew

Bieszczady Wetlina

Filmowe podsumowanie dnia

Previous Day                   Next Day